Ako živo bolo v ,,Živej knižnici“

Vidíme zmysel v neustálom vzdelávaní sa, v zdieľaní dobrých a užitočných informácií a každý deň si to u nás v office aj pripomíname :)

Aj preto sme koncom roka prijali pozvanie do Trstenej na podujatie s názvom ,,Živá knižnica“.

Čo bolo cieľom Živej knižnice?

Pre viac ako 300 študentov navštevujúcich tretí ročník stredných škôl a gymnázií boli pripravené prednášky, diskusie a workshopy s cieľom motivovať ich, inšpirovať k správnemu výberu povolania, poskytnúť im čo najviac know-how, a to všetko od tých najskúsenejších, ľudí zo skutočnej živej knižnice.

Neoship ako zamestnávateľ

V úvode sme študentom predstavili našu spoločnosť a vyzdvihli fakt, že aj na Orave sa dá podnikať a mladí ľudia sa tu dokážu uplatniť. A my sme toho príkladom :)

Prezentovaním myšlienky kto sme a čo robíme sme sa študentom snažili vysvetliť, že naším poslaním nie je iba napĺňať potreby našich klientov, ale aj predchádzať ich očakávaniam, vzdelávať ich, informovať o nových trendoch a realizovať v tomto smere ďalšie iné aktivity. Chceli sme tým jednak poukázať na získanú konkurenčnú výhodu a na druhej strane upozorniť na fakt, aké dôležité je získanie dlhodobej spokojnosti našich zákazníkov.

Ako sa skvele pripraviť na pracovný pohovor

Druhá časť našej prezentácie bola zameraná na tému ,,Pracovný pohovor“. Náš konateľ Tomáš študentom poradil ako ho úspešne zvládnuť, čomu sa vyhnúť, na čo určite nezabudnúť, ako správne napísať životopis a upozornil na nedostatky, ktoré často na pohovoroch pozoruje. Najväčšiu diskusiu u študentov vyvolala téma sociálnych sietí, keď bolo spomenuté, že práve sociálne siete sú ,,prvým životopisom“ o uchádzačovi, ktoré sa dostávajú k zamestnávateľovi a povedia veľmi veľa o charaktere človeka.

Vzájomný prínos

Komunikácia s mladými ľuďmi je pre nás vždy zaujímavá a prínosná, pretože mladí majú častokrát skvelé nápady a nevidia toľko prekážok k ich dosiahnutiu, čím sa im otvára veľmi veľa možností. Organizátorom z Občianskeho združenia V.I.A.C týmto ďakujeme za pozvanie a tešíme sa opäť na stretnutie niekedy nabudúce.

Plánujeme v tomto smere pokračovať a veríme, že tak ako my odchádzame obohatení z každej jednej takejto akcie, aj naše odovzdávanie vedomostí a skúseností prispieva k lepšej a vzdelanejšej spoločnosti.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím