Párovanie dobierok s faktúrami v POHODE

Zákazníci Neoshipu majú v expedičnom systéme k dispozícii aj zoznam vyplatených dobierok. Pre účely párovania dobierok s faktúrami je možné exportovať tieto dáta v rôznych formátoch. Vo fakturačnom systéme POHODA je možné párovať dobierky s faktúrami hromadne prostredníctvom SEPA XML.

Export súborov s dobierkami v Neoshipe

1, V Neoshipe si v ľavom menu vyberiete Zoznam vyplatených dobierok:

2, Následne si do poľa VS platby, (=VS, pod ktorým vám boli na účet vyplatené dobierky) zadáte VS, ktorý vidíte na výpise. Môžete taktiež zvoliť dátum platby. Veľmi jednoduché je tiež dohľadanie dobierok cez filter platba na účte. V zozname sa vyfiltrujú všetky vyplatené dobierky pod daným variabilným symbolom, resp. v hromadnej platbe. 

 3, Následne si v EXPORTE vyberiete možnosť Exportovať SEPA, na základe ktorého budete môcť platby s faktúrami v POHODE párovať automatizovane.

Import SEPA XML v POHODE a párovanie dobierok

Ešte pred samotným importom, je potrebné urobiť úvodné nastavenia v POHODE v agende HOMEBANKING.

Prvým nevyhnutným krokom je priradenie založenej služby v agende Homebanking bankovému účtu v agende Bankové účty. Potom bude možné načítať do agendy Banka výpisy z účtov vrátane automatického spárovania. V agende HOMEBANKING je možné vyplniť nasledujúce výpisy:

PRE ÚČELY HROMADNÉHO PÁROVANIA DOBIEROK S FAKTÚRAMI JE NEVYHNUTNÉ ZAPNÚŤ MOŽNOSŤ SEPA XML:

V agende Bankové účty v poli Homebanking zvoľte službu elektronického platobného styku:

V agende Banka zvolte povel Načítanie výpisov z ponuky Záznam. Na prvej stránke Sprievodcu importom bankových výpisov vyberte služby alebo účty, pre ktoré chcete spraviť import:

Ak bude voľba Aut. likvidácia zapnutá, POHODA sa vždy automaticky pokúsi o spárovanie pohľadávok a záväzkov. Na ďalšej strane pri aktivovanej voľbe Výber podľa účtov vyberte bankové účty, v opačnom prípade vyberte homebankingovú službu, pre ktorú chcete spraviť import:

Na nasledujúcej stránke sprievodcu vyberte SEPA XML súbor, ktorý ste si stiahli z Neoshipu. Stlačte tlačidlo Ďalej. V dialógovom okne sú zobrazené všetky súbory vzťahujúce sa k príslušnej službe a nachádzajúce sa v adresári, ktorý ste uviedli v agende Homebanking:

Na tretej stránke sprievodcu sa kvôli kontrole ešte raz zobrazia súbory, ktoré budú naimportované. Svoj výber potvrďte opäť tlačidlom Ďalej. Keď prebehne import jednotlivých bankových výpisov, na poslednej stránke sprievodcu môžete zistiť výsledky importu a automatickej likvidácie:

V agende Banka sa objavia nové riadky naimportované z bankových výpisov. Program sa pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa potom objavia na záložke Likvidácia pri príslušnom bankovom doklade.

 

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím